loader-img-2
loader-img-2
سنباد
شرایط عمومی استفاده وب سایت از سنباد

قبل از دسترسی به وب سایت سنباد ("سایت") ، شرایط عمومی استفاده از وب سایت سنباد را با دقت بخوانید. با دسترسی به سایت ، اعلام می‌دارید که با شرایط زیر موافقت کرده و به آن متعهد هستید. اسناد و بخشهای جداگانه سایت ممکن است شامل شرایط خاصی باشد که علاوه بر این شرایط اعمال شود. استفاده عملیاتی از خدمات بانکی سنباد مستلزم قرارداد مستقل بین سنباد و مشتریان است. 

ارائه دهندگان خدمات هیچ گونه مسئولیت و تضمینی در مورد سایت یا محتویات آن ندارد. ارائه دهنده خدمات این حق را برای خود محفوظ می دارد که در هر زمان دسترسی به سایت را متوقف کند. ارائه دهنده خدمات هیچ گونه مسئولیتی در قبال هزینه ، ضرر و زیان ناشی از استفاده از سایت نخواهد داشت ، حتی اگر ارائه دهنده خدمات یا نماینده آن از نقص در سرویس مطلع بوده باشند.

ارائه دهندگان خدمات

 

این سایت خدمات ارائه شده توسط سنباد یا بانک‌های سهام‌دار آن را ارائه می‌دهد. بر اساس شرایط عمومی استفاده از وب سایت سنباد، سنباد یا بانک‌های سهام‌دار آن «ارائه دهندگان خدمات» نامیده می‌شوند و اطلاعاتی در خصوص آن‌ها را می توان در ادامه به دست آورد. 

 

سایر ارائه دهندگان خدمات

 

این سایت همچنین ممکن است خدماتی را که متعلق به سنباد و بانک‌های سهام‌دار آن نیست ارائه کند. اطلاعات مشابه در مورد سایر ارائه دهندگان خدمات در وب سایت قابل دسترسی است. 

 

محدودیت در استفاده از سایت و انجام معاملات الزام آور

 

شرایط عمومی استفاده از وب سایت سنباد صراحتا اعلام می‌دارد که اطلاعات مندرج در سایت تحت هیچ شرایطی به عنوان توصیه یا درخواست خرید یا فروش یا پیشنهادی از طرف هر یک از ارائه دهندگان خدمات تلقی نمی شود مگر اینکه سنباد صراحتا خلاف آن را اطلاع دهد.

 

اطلاعات موجود در سایت را نمی توان به عنوان یک پیشنهاد الزام آور که توسط ارائه دهنده آن اطلاعات ارائه شده است در نظر گرفت، مگر اینکه در خصوص آن صراحتاً اعلام نظر شده باشد. 

اطلاعات موجود در سایت به منزله پیشنهاد فروش یا خرید اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی و همچنین توصیه یا پیشنهادی برای انجام چنین اقدامی نیست.

سنباد ممکن است در مورد سرمایه گذاری یا سایر فعالیت‌های مالی در سایت راهنمایی‌هایی را ارائه کند. اما هیچ گونه مسئولیتی در قبال ضرر ، خسارت وارده یا اقدامی که بر اساس توصیه سنباد انجام شده ، نخواهد داشت.

اطلاعاتی در خصوص پردازش داده های شخصی

 

شرکت «سکوی نوآوری باز داده محور سنباد» کنترل کننده اطلاعات شخصی پردازش شده در sanbod.co است. اطلاعات بیشتر در مورد پردازش داده های شخصی در سنباد را می توانید از سیاست حفظ حریم خصوصی آن دریافت کنید.

 

کوکی‌ها

 

سنباد از کوکی ها و فناوری های مشابه برای ارائه محصولات و خدمات به شما ، ایجاد یک محیط آنلاین امن ، مدیریت بازاریابی و ارائه تجربه آنلاین بهتر، پیگیری عملکرد وب سایت و مرتبط سازی محتوای وب سایت با شما استفاده می کند. درباره استفاده از کوکی ها در سیاست کوکی های سنباد یا در پنل کوکی ها در sanbod.co بیشتر بخوانید.

 

اطلاعات ارائه شده توسط شخص ثالث

 

لینک های ارائه شده در سایت بنا بر شرایط عمومی استفاده از وب سایت سنباد فقط برای استفاده آموزنده و مطالعه بیشتر است. ارائه دهنده خدمات هیچ گونه مسئولیتی در قبال مطالبی که توسط شخص ثالث ارائه یا منتشر شده است ندارد ، حتی اگر از طریق پیوند احتمالی در این سایت ها به چنین مطالبی دسترسی داشته باشید. این اشخاص ثالث باید اطلاعات مربوط به آنها را که توسط قانون مورد نیاز است در سایتهای خود منتشر کنند و ارائه دهنده خدمات هیچ گونه مسئولیتی در قبال اطلاعات مفقود شده یا ناکافی ندارد.

 

ایمیل‌های رمزگذاری نشده ، چت و سایر روشهای ارتباطی محافظت نشده

 

به کاربران سایت یادآور می شود که حفظ محرمانگی پیام های الکترونیکی و سایر پیام های محافظت نشده ارسال شده از طریق شبکه‌های عمومی قابل تضمین نیست. کاربران باید از ارسال اطلاعات شخصی یا سایر پیام های محرمانه به سنباد از طریق ایمیل خودداری کنند. سنباد یا سایر ارائه دهندگان خدمات هیچ گونه مسئولیتی در قبال انجام دستورات یا دستورالعمل های ارسال شده از طریق ایمیل رمزگذاری نشده یا سایر روشهای ارتباطی محافظت نشده ندارند.

 

سنباد مجاز است، در صورت درخواست مشتری، اطلاعات کلی را از طریق پست الکترونیکی به آدرس ایمیل تعیین شده توسط مشتری ارائه دهد. سنباد و ارائه دهندگان خدمات هیچگونه مسئولیتی در قبال تلفات یا خسارات ناشی از ناپدید شدن یا تغییر چنین پیامی ندارند.

قانون اجرایی

خدمات این سایت بر اساس قوانین کشور جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌شود.