loader-img-2
loader-img-2
سنباد
اینترنت اشیاء
معرفی کوتاه اینترنت اشیا
اینترنت اشیا یا اینترنت اشیا. شما در مورد آن شنیده اید. اما آن چیست و چرا نوید چنین تغییر گسترده ای را می دهد؟ خوب، تصور کنید همه چیز در دنیای فیزیکی ما به طور یکپارچه به هم متصل هستند، به طور ایمن متصل هستند، همه چیز متصل است. حتی در این صورت شما به سختی به درک پتانسیل اینترنت اشیا نزدیک هستید.
در هر جا به همه چیز متصل شو
اینترنت اشیا از اینترنت جدا نیست، بلکه گسترش آن است - راهی برای ادغام هوشمندانه دنیای واقعی و سایبری. تا سال 2050، 24 میلیارد دستگاه متصل به هم وجود خواهد داشت، یعنی تقریباً هر جسمی که در اطراف ما وجود دارد: چراغ های خیابان، ترموستات، کنتور برق، ردیاب های تناسب اندام، پمپ های آب، اتومبیل ها، آسانسورها، حتی جلیقه های باشگاه. این دستگاه‌های مجهز به اینترنت اشیا حاوی حسگرهایی هستند که دائماً داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و به آنها واکنش نشان می‌دهند، و از این سطح وسیع داده می‌توان برای باز کردن سطوح جدید هوش استفاده کرد.
بدون محدودیت، به جز تخیلات
هر چند وقت یکبار، نوآوری از راه می رسد که کسانی را که از آن بی بهره هستند، پشت سر می گذارد. اینترنت اشیا یک تغییر دهنده بازی است. زیرا آن چیزی نیست که IoT هست، چیزی است که پتانسیل آن را دارد. برای کسب و کارهایی که رویای راه حل های جدید را در سر می پرورانند، تنها محدودیت، تخیل آنهاست. راه‌حل‌های IoT اریکسون به شما کمک می‌کند این شکاف بین امکان و واقعیت را پر کنید. و ما این کار را با تامین کانکتور نهایی انجام خواهیم داد: سلولی.

 

نکات برجسته از کشورها
اینترنت اشیا از اینترنت جدا نیست، بلکه گسترش آن است - راهی برای ادغام هوشمندانه دنیای واقعی و سایبری. تا سال 2050، 24 میلیارد دستگاه متصل به هم وجود خواهد داشت، یعنی تقریباً هر جسمی که در اطراف ما وجود دارد: چراغ های خیابان، ترموستات، کنتور برق، ردیاب های تناسب اندام، پمپ های آب، اتومبیل ها، آسانسورها، حتی جلیقه های باشگاه. این دستگاه‌های مجهز به اینترنت اشیا حاوی حسگرهایی هستند که دائماً داده‌ها را جمع‌آوری می‌کنند و به آنها واکنش نشان می‌دهند، و از این سطح وسیع داده می‌توان برای باز کردن سطوح جدید هوش استفاده کرد.
عنوان
.کلمبیا و پرو برای اولین بار، بینش جدیدی در مورد مصرف اخباردیجیتال نشان می دهد.گزارش امسال بر اساس نظرسنجی voGuoY از بیش از 00029 مصرف کننده اخبار آنلایندر 64 بازار از جمله هند، اندونزی، تایلند، نیجریه،iآنلاین پولی، اعتماد و اطلاعات غلط، اخبار محلی، بی‌طرفی و انصاف در پوشش خبری می‌پردازد.این گزارشبه تأثیر ویروس کرونا بر مصرف اخبار و چشم‌انداز اقتصادی ناشران می‌پردازد. این به پیشرفت درمدل‌های جدید کسب‌وکار
عنوان
.کلمبیا و پرو برای اولین بار، بینش جدیدی در مورد مصرف اخباردیجیتال نشان می دهد.گزارش امسال بر اساس نظرسنجی voGuoY از بیش از 00029 مصرف کننده اخبار آنلایندر 64 بازار از جمله هند، اندونزی، تایلند، نیجریه،iآنلاین پولی، اعتماد و اطلاعات غلط، اخبار محلی، بی‌طرفی و انصاف در پوشش خبری می‌پردازد.این گزارشبه تأثیر ویروس کرونا بر مصرف اخبار و چشم‌انداز اقتصادی ناشران می‌پردازد. این به پیشرفت درمدل‌های جدید کسب‌وکار
عنوان
.کلمبیا و پرو برای اولین بار، بینش جدیدی در مورد مصرف اخباردیجیتال نشان می دهد.گزارش امسال بر اساس نظرسنجی voGuoY از بیش از 00029 مصرف کننده اخبار آنلایندر 64 بازار از جمله هند، اندونزی، تایلند، نیجریه،iآنلاین پولی، اعتماد و اطلاعات غلط، اخبار محلی، بی‌طرفی و انصاف در پوشش خبری می‌پردازد.این گزارشبه تأثیر ویروس کرونا بر مصرف اخبار و چشم‌انداز اقتصادی ناشران می‌پردازد. این به پیشرفت درمدل‌های جدید کسب‌وکار

 

نکات برجسته از کشورها
برای باز کردن سطوح جدید هوش استفاده کرد.را جمع‌آوری می‌کنند و به آنها واکنش نشان می‌دهند، و از این سطح وسیع داده می‌توانباشگاه. این دستگاه‌های مجهز به اینترنت اشیا حاوی حسگرهایی هستند که دائمًا داده‌هاکنتور برق، ردیاب های تناسب اندام، پمپ های آب، اتومبیل ها، آسانسورها، حتی جلیقه هایداشت، یعنی تقریبًا هر جسمی که در اطراف ما وجود دارد: چراغ های خیابان، ترموستات،دنیای واقعی و سایبری. تا سال ،0502 42 میلیارد دستگاه متصل به هم وجود خواهداینترنت اشیا از اینترنت جدا نیست، بلکه گسترش آن است - راهی برای ادغام هوشمندانه